Privacyverklaring
Studio Lookout

Studio Lookout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens:
Studio Lookout
Rie Mastenbroekhof 16
6833 LZ, Arnhem
+31 6 23 97 67 49
www.studiolookout.nl

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, het doel hierachter én op basis van welke wetten en/of regels wij persoonsgegevens verwerken.


Studio Lookout verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt of wanneer je een overeenkomst met ons aangaat. We streven er naar om alle gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens en bewaartermijnen:

Contact
Wanneer je per e-mail contact met ons opneemt, slaan we jouw e-mailadres, naam en bericht op. Afhankelijk van wat de reden is dat je contact opneemt. Als er persoonlijke gegevens in staan dan zullen we dit zo snel mogelijk verwijderen. Persoonsgegevens rondom een project bewaren we tot max. 5 jaar na oplevering voor ons archief.

Facturen en offertes
Als we je een offerte of factuur sturen voor onze diensten, dan gebruiken we, volgens de wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst, jouw gegevens en slaan deze op voor onze administratie. Deze moeten we voor de Belastingdienst tot 7 jaar terug bewaren.

Website
Bij gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch verstuurd naar de hostingserver. Als je onze website gebruikt, plaatsen we cookies. Dit zijn alleen noodzakelijke cookies om de website te laten functioneren.

Social media links
Op onze website maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken “Facebook”, “Instagram” en “LinkedIn”. Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc & Microsoft Inc. Een contact tussen jou en het sociale netwerk wordt alleen tot stand gebracht als je actief op de knop klikt.

Nieuwsbrief
Op onze website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor slaan we je (voor)naam en e-mailadres op. Deze worden bewaard door MailChimp en gebruiken we alleen om de nieuwsbrief te versturen. Je kunt je op elk moment uitschrijven. Lees hier hoe MailChimp omgaat met jouw gegevens: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Tidio Chat
Onze website maakt gebruik van een chatfunctie, hiervoor gebruiken wij Tidio als provider. We gebruiken jouw gegevens hier enkel voor het beantwoorden van jouw verzoek, vraag of gesprek. Als je de chat gebruikt ga je akkoord met de voorwaarden én privacyverklaring van Tidio.


Blokkeren cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website.

Google Analytics
Studio Lookout maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid Google Analytics van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, hier hebben wij geen invloed op. Studio Lookout heeft Google geen toestemming gegeven om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Categorieën van ontvangers van gegevens
Website hosting (WordPress, SWOOTH). Archief opslag gebeurt via lokale opslag en opslag via de cloud.


Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Lookout verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Lookout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Lookout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiolookout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Studio Lookout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Lookout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@studiolookout.nl.


Wijzigingen binnen de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Controleer regelmatig of ons privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Door gebruik te blijven maken van de diensten en onze website, of diensten aan ons aan te bieden en/of te leveren, bevestigt je dat je de laatste versie van ons privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de privacyverklaring dan kun je via info@studiolookout.nl contact met ons opnemen.