MakersTV

partner

in crime

van elke

content

creator

visuele identiteit, 2022

Door taken uit handen te geven, 
ontstaat er ruimte om te groeien.

De vraag naar creatieve content creators blijft groeien. MakersTV gelooft dat de creatieve makers achter de content zich het liefst bezig houden met dat waar zij het meest gelukkig van worden: creëren. Om de makers in staat te stellen zich te focussen op het creëren, biedt MakersTV zich aan de administratieve zorgen op zich te nemen. Dat doen ze door verschillende taken zoals management en content protection uit handen te nemen. Voor deze partner in crime van de creator ontwierpen wij de visuele identiteit.

Het handgeschreven logo
ademt de creatieve sfeer.

Om verschillende creatieve makers aan te spreken, is het belangrijk dat elke maker zich kan identificeren met MakersTV. De verschillen in creators lopen enorm uiteen, maar al deze creatievelingen hebben één gemene deler: het creatieve proces. Dit proces vormt het uitgangspunt voor de visuele identiteit van MakersTV.